DEKORIALE

Polityka prywatności

Zasady zachowania poufności informacji

W niniejszych Zasadach zachowania poufności informacji opisujemy praktyki (obejmujące także wybory użytkownika) dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania określonych informacji, w tym danych osobowych użytkownika w związku z udostępnianiem serwisu Dekoriale.

Kontakt

W razie ogólnych pytań dotyczących konta użytkownika lub sposobu kontaktowania się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy prosimy skontaktować się z nami pod adresem: dekoriale@gmail.com. W przypadku pytań dotyczących niniejszych Zasad zachowania poufności informacji lub wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkowników, stosowania plików cookie lub innych podobnych technologii prosimy o kontakt e-mailowy.

Administratorem danych osobowych użytkownika jest spółka Dekoriale Winnicka spółka jawna.


Gromadzenie danych

Gromadzimy i przechowujemy następujące dane na temat użytkowników:

 • Informacje przekazywane przez użytkownika: gromadzimy następujące informacje przekazywane przez użytkownika:
 • imię i nazwisko, adres e-mail, metody płatności, numer telefonu i inne identyfikatory, z których mogą korzystać użytkownicy. Gromadzimy takie informacje na różne sposoby, np. w momencie ich wpisywania przez użytkownika podczas korzystania z naszego serwisu, w trakcie kontaktu z naszą obsługą klienta lub przy okazji udziału w ankietach i promocjach marketingowych.
 • informacje przekazywane przez użytkownika, który zdecyduje się na wystawienie oceny, przekazanie swoich preferencji w zakresie zainteresowań, ustawień konta (w tym preferencje ustawione na stronie „Konto” w naszej witrynie) oraz inne informacje przekazane przez użytkownika w inny sposób za pośrednictwem naszego serwisu bądź w innym miejscu.
 • Informacje gromadzone przez nas automatycznie: gromadzimy informacje dotyczące użytkownika oraz sposobu, w jaki korzysta on z naszego serwisu, na temat kontaktów użytkownika z nami oraz jego reakcji na nasze reklamy, a także informacje na temat sieci, urządzeń sieciowych oraz komputera użytkownika lub innego urządzenia obsługującego serwis Dekoriale, których użytkownik może użyć do uzyskania dostępu do naszego serwisu (np. konsole do gier, telewizory smart TV, urządzenia przenośne, dekodery telewizji cyfrowej oraz inne urządzenia do strumieniowego przesyłania materiałów). Dane takie obejmują:
 • informacje na temat aktywności użytkownika w serwisie Dekoriale, np. wybór tytułów, wyszukiwania;
 • informacje na temat interakcji użytkownika z e-mailami oraz wiadomościami tekstowymi, a także otrzymywanymi od nas wiadomościami wysyłanymi za pomocą powiadomień push i kanałów komunikacji internetowej;
 • informacje dotyczące kontaktów użytkownika z naszą obsługą klienta, np. data, godzina i przyczyna kontaktu, transkrypcja wszelkich rozmów tekstowych (czat), numer telefonu w przypadku kontaktu telefonicznego ze strony użytkownika;
 • informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie, sygnalizatorów internetowych (web beacons) oraz innych technologii, w tym dane reklamowe (np. informacje na temat dostępnych i wyświetlonych reklam, adres URL strony oraz data i godzina). (Więcej szczegółów można znaleźć w punkcie „Pliki cookie i reklama internetowa”).
Wykorzystanie danych

Informacje te wykorzystujemy w celu świadczenia, analizy, organizowania, ulepszania i personalizacji naszych usług i działań marketingowych, zarządzania systemem polecania serwisu przez użytkowników, w celu przeprowadzenia rejestracji użytkownika, realizacji zamówień i płatności użytkownika oraz do komunikacji z użytkownikiem w związku z tymi i z innymi kwestiami. Takie informacje wykorzystujemy na przykład:

 • w celu ustalenia przybliżonej lokalizacji geograficznej użytkownika, dostarczania zlokalizowanych treści, dostarczania użytkownikowi zindywidualizowanych i spersonalizowanych rekomendacji dotyczących doboru filmów i programów telewizyjnych, które w naszej opinii mogą go zainteresować, w celu zidentyfikowania dostawcy usług internetowych użytkownika na potrzeby rozwiązywania problemów z siecią (zbiorcze informacje o dostawcach usług internetowych wykorzystujemy także do celów operacyjnych i związanych z prowadzoną działalnością) oraz w celu szybkiego i skutecznego reagowania na zapytania i zgłoszenia;
 • w celu zabezpieczenia naszych systemów, zapobiegania oszustwom i zapewnienia bezpieczeństwa kont Dekoriale;
 • w związku z zapobieganiem niedozwolonym lub bezprawnym działaniom, w tym oszustwom, w związku z wykrywaniem i wyjaśnianiem takich działań oraz w celu egzekwowania naszych warunków (np. w związku z ustaleniem, czy użytkownik jest uprawniony do skorzystania z określonych ofert przy rejestracji w serwisie Dekoriale oraz czy dane urządzenie może mieć dostęp do konta zgodnie z naszymi Warunkami korzystania);
 • w celu analizy i lepszego zrozumienia naszych użytkowników; ulepszenia naszego serwisu (w tym naszych interfejsów użytkownika i wydajności świadczonych usług); optymalizacji metod selekcji treści, algorytmów rekomendacji oraz metod dostarczania treści;
 • w celu przesyłania użytkownikowi informacji o naszym serwisie, informacji na temat nowości w serwisie, przekazywania szczegółowych informacji na temat naszych nowych usług i treści, ofert specjalnych, promocji, ankiet dla użytkowników, a także w celu udzielania użytkownikowi pomocy w obsłudze serwisu, np. w związku ze zmianą hasła. Te informacje mogą być przesyłane na wiele sposobów, na przykład za pomocą wiadomości e-mail, tekstowych powiadomień aktywnych typu push, wiadomości tekstowych, kanałów komunikacji internetowej, a także komunikatów przesyłanych w razie zgodności identyfikatorów (opisanych poniżej). Więcej szczegółów na temat ustawienia lub zmiany preferencji korespondencji można znaleźć w punkcie „Opcje użytkownika” w niniejszych Zasadach zachowania poufności informacji.

Prawa użytkownika i informacje dotyczące użytkownika

Użytkownik ma prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu, a także ma prawo do ich korekty lub aktualizacji. Użytkownik może również poprosić nas o usunięcie jego danych osobowych będących w naszym posiadaniu.

Po wejściu na stronę „Konto” w naszej witrynie można przeczytać i zaktualizować wiele informacji na temat konta użytkownika, w szczególności dane kontaktowe, informacje dotyczące płatności na rzecz Dekoriale oraz wiele innych informacji na temat konta użytkownika (np. obejrzane treści). Aby wejść na stronę „Konto”, należy się zalogować.

W przypadku innych próśb lub pytań dotyczących naszych zasad ochrony prywatności prosimy o kontakt pod adresem: dekoriale@gmail.com.

Zabezpieczenia

Stosujemy uzasadnione zabezpieczenia administracyjne, logiczne, fizyczne i zarządcze mające na celu ochronę danych użytkownika przed utratą, kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub modyfikacją. Zabezpieczenia te mają zapewnić poziom bezpieczeństwa odpowiedni do zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika.

Dzieci

W serwisie Dekoriale mogą zarejestrować się wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z serwisu wyłącznie z udziałem, pod nadzorem i za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

Zmiany w Zasadach zachowania poufności informacji

Niniejsze Zasady zachowania poufności informacji mogą ulegać okresowym zmianom w następstwie zmian przepisów prawa, obowiązujących norm albo zasad obsługi. O wszelkich takich zmianach (oraz o dacie ich wejścia w życie) będziemy powiadamiać w sposób przewidziany przepisami prawa. Dalsze korzystanie przez użytkownika z serwisu Dekoriale po wprowadzeniu takich zmian jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i (w stosownych przypadkach) akceptacją tych zmian. Jeżeli użytkownik nie będzie chciał przyjąć do wiadomości bądź zaakceptować zmian w niniejszych Zasadach zachowania poufności informacji, może zrezygnować z członkostwa w serwisie Dekoriale. Informacje na temat ostatniej wersji niniejszych Zasad zachowania poufności informacji zamieszczono w punkcie „Ostatnia wersja” poniżej.

Pliki cookie i reklama internetowa

Zarówno my, jak i nasi Usługodawcy wykorzystujemy w różnych celach pliki cookie i inne technologie (np. sygnalizatory internetowe), a także resetowane identyfikatory urządzenia. Ponieważ chcemy, aby użytkownicy wiedzieli, w jaki sposób korzystamy z tych technologii, w tym punkcie zamieściliśmy informacje na temat wykorzystywanych przez nas technologii i ich działania, a także opcji dostępnych dla użytkownika w związku z ich wykorzystywaniem.

Pliki cookie i podobne technologie, sygnalizatory internetowe (web beacons) i resetowane identyfikatory urządzenia

Pliki cookie to niewielkie pliki z danymi, które najczęściej zapisywane są na urządzeniu użytkownika w momencie przeglądania i korzystania z witryn i usług internetowych. Stosujemy również inne technologie, takie jak opcje przechowywania danych w przeglądarce i wtyczki (np. HTML5, IndexedDB i WebSQL). Podobnie jak w przypadku plików cookie, mechanizmy te mogą polegać na przechowywaniu niewielkich ilości danych w pamięci urządzenia użytkownika. Sygnalizatory internetowe (web beacons) (zwane również pustymi GIF (clear gif) lub znacznikami pikselowymi (pixel tag)) często współpracują z plikami cookie W wielu przypadkach brak zgody na korzystanie z plików cookie uniemożliwi użycie sygnalizatorów powiązanych z tymi plikami cookie.

W przypadku korzystania przez użytkownika z aplikacji Dekoriale na urządzeniu przenośnym, tablecie lub urządzeniu do odtwarzania materiałów w technologii przesyłania strumieniowego, możemy gromadzić resetowane identyfikatory urządzenia, z którego korzysta użytkownik. Resetowane identyfikatory urządzenia (nazywane również identyfikatorami wyświetlania reklam) przypominają pliki cookie i są obsługiwane przez wiele urządzeń przenośnych i tabletów (są to np. „Identifier for Advertisers” (IDFA) w przypadku urządzeń z systemem Apple iOS oraz „Google Advertising ID” w przypadku urządzeń z systemem Android) oraz przez niektóre urządzenia do odtwarzania materiałów w technologii przesyłania strumieniowego. Podobnie jak pliki cookie resetowane identyfikatory urządzenia służą do dostosowywania reklam internetowych do zainteresowań użytkownika oraz do celów analizy i optymalizacji.

Dlaczego Dekoriale korzystają z tych technologii?

Korzystamy z tych technologii z różnych powodów, na przykład po to, aby ułatwić dostęp do naszych usług w drodze identyfikowania użytkownika po jego ponownym wejściu na stronę; w celu świadczenia i ulepszania naszych usług oraz analizowania i interpretowania sposobów, w jaki są one wykorzystywane; w celu egzekwowania naszych warunków i zapobiegania oszustwom; w celu usprawnienia działania witryny, monitorowania ruchu i działań podejmowanych w naszej witrynie; w celu dostarczania i personalizowania treści reklamowych i marketingowych oraz lepszej analizy skuteczności naszych wiadomości e-mail, akcji marketingowych oraz reklam internetowych na stronach innych firm.

Aby użytkownik mógł lepiej zrozumieć, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie i resetowane identyfikatory urządzenia, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 • Niezbędne pliki cookie: takie pliki cookie są niezbędne do prowadzenia naszej witryny i serwisu w Internecie. Na przykład my i nasi Usługodawcy możemy wykorzystywać takie pliki cookie w celu uwierzytelniania i identyfikacji naszych użytkowników w trakcie korzystania przez nich z naszych witryn lub aplikacji, co pozwala nam świadczyć im nasze usługi. Umożliwiają nam one również egzekwowanie Warunków korzystania, zapobieganie oszustwom oraz dbałość o bezpieczeństwo.
 • Pliki cookie poprawiające wydajność oraz funkcjonalne pliki cookie: pliki te umożliwiają nam dostosowywanie i polepszenie wrażeń użytkowników korzystających z serwisu Dekoriale. Na przykład pomagają nam one zapamiętywać preferencje użytkownika. Dzięki takim plikom użytkownik nie musi ponownie wpisywać poprzednio podanych informacji (np. w trakcie rejestracji). Pliki te wykorzystujemy również w celu gromadzenia informacji (np. na temat popularnych stron, wskaźników skuteczności, wzorców oglądania, współczynników klikalności, itp.) na temat korzystania z serwisu Dekoriale przez naszych użytkowników, dzięki czemu możemy ulepszać i personalizować naszą witrynę oraz serwis i dokonywać analiz rynku. Jeżeli takie pliki zostaną usunięte, może to spowodować ograniczenie funkcjonalności naszego serwisu.
 • Reklamowe pliki cookie i resetowane identyfikatory urządzenia: te pliki cookie i resetowane identyfikatory urządzenia wykorzystują informacje na temat korzystania przez użytkownika z niniejszej witryny i aplikacji oraz innych witryn i aplikacji, reakcji użytkowników na nasze reklamy i wiadomości e-mail, a ponadto służą do dostarczania reklam, którymi użytkownik może być zainteresowany, oraz do celów analizy i optymalizacji. Tego rodzaju reklama jest nazywana „reklamą opartą na zainteresowaniach”. Reklamowe pliki cookie powiązane z naszym serwisem należą do naszych Usługodawców.
W związku z korzystaniem przez nas z tych technologii, niektóre witryny i aplikacje, w których zamieszczamy reklamy, jak również interaktywne agencje reklamowe, z usług których korzystamy w celu zakupu, zamieszczania, optymalizacji lub oceny skuteczności naszych reklam („Partnerzy reklamowi”), mogą otrzymywać od nas pewne ograniczone informacje w ramach identyfikowania odbiorców kampanii, oceny skuteczności i optymalizacji (np. zakończone etapy rejestracji i wizyty w witrynie lub informacje o otwarciu/instalacji aplikacji).

Takie informacje wykorzystywane są najczęściej do oceny skuteczności i optymalizacji kampanii reklamowych; dzięki nim Partnerzy reklamowi wiedzą, kto po obejrzeniu reklamy zarejestrował się w naszym serwisie. Informacje te wykorzystywane są również do upewnienia się, że nie kierujemy reklam zachęcających do rejestracji do osób, które są już użytkownikami serwisu Dekoriale.

Dekoriale korzysta z rozwiązań prawnych i technicznych uniemożliwiających Partnerom reklamowym dostęp do informacji o konkretnych tytułach wybieranych przez użytkownika, odwiedzanych przez niego adresach URL oraz materiałach obejrzanych w naszym serwisie. Nie udostępniamy informacji dotyczących tytułów wybranych przez użytkownika ani materiałów wyświetlanych w naszym serwisie.

Z jakich opcji dotyczących tych technologii mogę skorzystać?


Opcje dotyczące resetowanych identyfikatorów urządzenia

Aby zrezygnować z wyświetlania opartych na zainteresowaniach reklam prezentowanych przez serwis Dekoriale na podstawie resetowanego identyfikatora urządzenia zapisanego na urządzeniu przenośnym, tablecie lub urządzeniu do odtwarzania materiałów w technologii przesyłania strumieniowego, należy odpowiednio skonfigurować ustawienia na swoim urządzeniu (zwykle odpowiednie opcje znajdują się w ustawieniach urządzenia, w części „prywatność” lub „reklamy”). Możliwe, że reklamy Dekoriale będą nadal wyświetlane na urządzeniu użytkownika, natomiast nie będą one dostosowane do jego zainteresowań.


Opcje dotyczące innych technologii

Można skorzystać z wielu opcji dotyczących technologii podobnych do plików cookie, takich jak przechowywanie danych w przeglądarce i wtyczek (np. HTML5, IndexedDB i WebSQL). Np. wiele popularnych przeglądarek umożliwia usuwanie informacji przechowywanych w przeglądarce, zazwyczaj na stronie ustawień lub preferencji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć za pomocą opcji „pomoc” lub „wsparcie” w menu przeglądarki. Inne technologie, np. przechowywanie danych aplikacji Silverlight, mogą być zerowane z poziomu aplikacji.Made on
Tilda